• 1
  • 2
  • 3
HRVATSKI SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU 
   
KALENDAR NATJECANJA HSŠRM U 2015. GODINI
   
UDIČARENJE:  
   
Nivo natjecanjaPriređivačTermin
   
Klupska sve udruge - klubovido 31.05.
Općinska i međuopćinskasvi općinski savezido 15.06.
Županijskasvi županijski savezido 01.07.
   
MEĐUŽUPANIJSKA  
   
U 21 brodicaŠRD "VRSI" Vrsi28.08.-30.08.
Seniori - brodicaŠRD "VIR" Vir 
Seniori - obala        ŠRD "KOSTRENA" Kostrena25.09.-27.09.
Seniorke - obalaŠRD "ORADA" Pag
U 16 - obalaŠRD "UDICA" Umag04.09.-06.09.
U 21 - obala
   
DRŽAVNA  
   
Seniori - obala ŠRD "KANTRIDA" Rijeka09.10.-11.10.
Seniorke - obala
Seniori - brodica ŠRD "BARAJ" Vrsar06.11.-08.11.
U 21 - brodica
U 21 obalaŠRD "ZUBATAC" Zadar18.09.-20.09.
U 16 obala
Kup HrvatskeŠibenski-kninska županija14.11.2015.
   
   
MEĐUNARODNA NATJECANJA  
SP U 21 brodicaSupetar, Brač05.10.-11.10.
SP seniori - brodicaDonegal, Irska12.09.-19.09.
SP Seniorke - obalaManta Rota, Portugal21.11.-28.11.
SP Seniori - obala
SP klupsko prvenstvoRogoznica. Hrvatska09.05.-16.05.
SP U 21 obala Donmurg, Nizozemska16.10.-23.10.
SP U 16 obala
 

KALENDAR NATJECANJA 2015.        

Klupska natjecanja održati do  26.04.2015.

Plasmanske liste sa klupskih natjecanja dostaviti  do   01.05.2015.

MEĐUOPĆINSKA ISTOK
DATUMKATEGORIJADOMAĆIN
10.05. SENIORKAADRIA - Labin 
10.05. SENIOR OBALAGALEB - Raša 
17.05. U-16VINKURAN - Vinkuran 
17.05. U-21 OBALAPLOMIN - Plomin 
24.05. U-21 BRODKOROMAČNO 
24.05. SENIOR BRODPUĆ - Pomer 
     
MEĐUOPĆINSKA ZAPAD
DATUMKATEGORIJADOMAĆIN
10.05. SENIORKAŠTINJAN - Štinjan 
10.05. SENIOR OBALAPARANGAL-VALBANDON 
17.05. U-16UDICA - Umag 
17.05. U-21 OBALAUDICA - Umag 
24.05. U-21 BRODBARAJ - Vrsar 
24.05. SENIOR BRODBARAJ - Vrsar 
     
ŽUPANIJSKA PRVENSTVA
DATUMKATEGORIJADOMAĆIN
31.05. U-16UMAG -Umag 
31.05. SENIOR OBALAMANDRAČ - TIVOLI - Pula 
07.06. SENIORKAMEDUZA - Rovinj 
07.06. U-21 OBALAKOROMAČNO 
14.06. U-21 BRODUDICA - Umag 
14.06. SENIOR BRODBARAKERI - Pula 
28.06. U-13UMAG -Umag 
28.06. SENIOR RUKOMULJANIK - Pula 
26.05. BIG GAMEBIG GAME 4 TUNA - Pula 
25.04. PODVODNI RIBOLOVKPA "ROVINJ" - Rovinj 
21.06. KUP IŽGRMA - Funtana